Résztvevői elégedettség

Forró Szilvia, Körmend

Alapismeretek jól szervezettek voltak a modulokban, utalásokkal a bővebb tudás, ismeret elérhetőségeire. Egy nem homogén hallgatói csoport képzésének kezelése is rugalmasan zajlott. ( A hallgatók bevonásával)

A meggyőzési stratégiákról való információk (kommunikáció modul) a szemléltető eszközök (ábrák, táblázatok, rövid kisfilmek)

Közvetlen, interaktív kommunikáció az előadók részéről

Biczó András, Zalaegerszeg

Egy útmutatást kaptam, mellyel továbbléphetek a klímatudatos gondolkodás, cselekvés területén. A téma sokkal komplexebb, mint elsőre gondoltam volna, a képzés jó útmutatásul szolgál.

Agárdi György, Salgótarján

Próbálom meggyőzni az ismerősöket, vállalkozókat, a környezetemben élőket a klímatudatos életmód, szemlélet változáshoz.

Kristályné Nivelt Ágota

A tananyag rendezettsége, a több információ forrás közül való választás lehetősége.

Tóth Mónika Viktória, Budafok

Tisztábban látom, milyen lehetőségeim, anyagi forráslehetőségeim, például az ötleteim megvalósítására vállalkozási vagy önkormányzati szinten. Megismertem olyan embereket, akik már számtalan pályázat megvalósításában részt vettek és tapasztalataikat megosztották a csoporttal.

Miháltz István, Budafok

Arra a következtetésre jutottam, hogy a globális problémák, veszélyek okai és kezelésének megoldásai azonos gondolkodásmódot kívánnak meg, mint a személyes problémák, személyes életút kezelése, stratégia kidolgozása, megoldása, stb…

Veres Eszter, Salgótarján

Elméleti rész mellett gyakorlati példákon keresztül kerestük a megoldásokat az aktuális problémákra.

Vérné Soltész Ilona, Kecskemét

Eddig sem voltam azt hiszem környezetszennyező ember, de ezután még tudatosabban átgondolom a tetteim környezetre gyakorolt hatását.

Legfontosabb üzenete volt a képzésnek: előzzük meg a környezetszennyezést, óvjuk és védjük környezetünket és alkalmazkodjunk a klímaváltozás hatásaihoz.(ha nem tudjuk elkerülni a negatív hatásokat) Fontos, hogy terjesszük ezt a szemléletet.

Dr. Tarnavölgyi Gábor, Nagykanizsa

Tetszett a moduláris felépítés, az egyes témakörök szakértőinek bevonásával történt oktatás. A képzés nagymértékben bővítette a klímaváltozással és annak kezelésével kapcsolatos tudásomat.

Molnárné Kovács Anett, Zalaegerszeg

Mindenképpen nyitottnak kell lennünk a körülöttünk lévő világra, a benne zajló eseményekre. Meg kell látnunk az összefüggéseket. A klímaváltozással foglalkozni kell és egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy minél több ember így gondolja ezt és ne csak elméletben, de a gyakorlatban is megvalósuljanak az elérni kívánt változások.

Kocsis Orsolya, Szombathely

Mindennapi munkám során, az önkormányzat pályázatainak elkészítésénél, pl.: a most induló „TOP pályázatok” megírásakor. („Zöld város kiírás”)

Molnárné Pap Edina, Szombathely

Répcelak város Integrált Településfejlesztési Stratégiájába klímatudatos elemek beépítése, illetve a parkosítási és egyéb beruházási tervek klímabarát fenntarthatósági elvek szerinti értékelése, véleményezése.

Kuborczik Barbara, Nagykanizsa

Logikus és használható, jól hasznosítható volt az átadott információ. Tetszett a tagolása- pl., hogy önálló modult kapott a kommunikáció. Az előadók felkészültek, és ami fontosabb elhívatottak voltak a téma iránt, ezért élveztem és hatékonyan teltek a képzési napok. A résztvevők szakmai hátterének a változatossága a nézőpontok változatosságával is együtt járt, így remek beszélgetések alakultak ki a képzés során.

Földi Veronika, Salgótarján

Sok régi ismeret rendszerezésre került, és rengeteg új információval bővült a tudásom. Ennyire összefoglalóan csak itt találkoztam a pályázatírás lényegével.

Dr. Riglerné Kozák Erika, Békéscsaba

Teljes mértékben átalakult az életszemléletem. A környezetemben élő emberekkel meg fogom ismertetni azokat a lehetőségeket, melyeket tudnak alkalmazni a szűkebb és tágabb családjukban a környezetszennyezés csökkentésére.

Felhívta a figyelmem a képzés során hallott anyag a klímaváltozás problémáira, így a településfejlesztés során úgy gondolom, nagyobb figyelmet tudok fordítani a problémára helyi szintű mérsékelésére.