Képzési tematika, modulok

Klímareferens képzés 24 leckés tematika a 4*2 napos alapkurzusra

  Tanegység címe
  1-2
1 Klímaváltozásról általában
2 Magyarországi hatások
3 Sebezhetőség mérése I.
4 Sebezhetőség mérése II.
5 Rugalmasság fokozása I.
6 Rugalmasság fokozása II
  3-4
7 Klímaváltozási stratégia készítés I.
8 Klímaváltozási stratégia készítés II.
9 Klímaváltozási stratégia készítés III.
10 Klímaváltozási stratégia készítés IV.
11 Klímaváltozási stratégia készítés V.
12 Klímaváltozási stratégia készítés VI.
  5-6
13 Pénzügyi és technikai kérdések I
14 Pénzügyi és technikai kérdések II
15 Pénzügyi és technikai kérdések III
16 Pénzügyi és technikai kérdések IV
17 Pénzügyi és technikai kérdések V
18 Pénzügyi és technikai kérdések VI
  7-8
19 Kommunikáció, média I.
20 Kommunikáció, média II.
21 Kommunikáció, média III.
22 Kommunikáció, média IV.
23 Kommunikáció, média V.
24 Kommunikáció, média VI.

 

Az első 2 napos képzés részletes tematikája

A klímaváltozásról általában: tények és kiindulópontok (1. lecke)

A fejezet tartalma

I. Bevezetés, alapfogalmak

II. Alapvető tények és összefüggések: A klímaváltozás a túlnépesedés következménye

III. Az éghajlatot csak a természetes és ép bioszféra képes szabályozni.

IV. Globális klíma vizsgálata és klímaváltozási forgatókönyvek (részletes tanulmány külön mellékletben)

V. Nemzetközi megállapodások (részletes tanulmány külön mellékletben)

VI. Európai Unió klímavédelmi célkitűzései (részletes tanulmány külön mellékletben)

VII. Nemzetközi szervezetek, intézmények (részletes tanulmány külön mellékletben)

VIII. Az eddigi erőfeszítések hatásai a világon és hazánkban (részletes tanulmány külön mellékletben)

IX. Legfontosabb tájékozódási források a nagyközönség számára (könyvek, honlapok, filmek, publikációk), (részletes bibliográfia külön tanulmányban, mellékletként)

Magyarországi hatások (2. lecke)

A fejezet tartalma

I. Magyarország időjárása a meteorológiai mérések és megfigyelések alapján

II. Hazai regionális klímadinamikai kutatások (forgatókönyvek és modellek)

III. Esettanulmányok a klímaváltozás ökológiai hatásairól Magyarországon

IV. A klímaváltozás legfontosabb magyarországi hatásainak listája

A sebezhetőség mérése, mérőszámai (3. és 4. lecke)

A fejezet tartalma

I. Alapfogalmak

II. Néhány példa az sérülékeny és kevésbé sérülékeny rendszerekre

III. Egy fiktív esettanulmány klímaváltozásra

IV. A sebezhetőség jellemzése és mérése

V. IPCC kulcs-sérülékenységek

VI. Sérülékeny rendszerek hierarchiája, szerveződési szintjei

VII. Sérülékenységi esettanulmányok, interpretációk és példák, szerveződési szintenként

A rugalmasság fokozása (5. és 6. lecke)

A fejezet tartalma

I. Alapfogalmak, a rugalmasság mérése, értékelése, elemzése

II. A rugalmassági kapacitások rendszere

III. Kapacitás katalógus

IV. Felelősök és befolyásoló intézmények (részletes tanulmány külön mellékletben)

V. Jó gyakorlatok, esettanulmányok (részletes tanulmány külön mellékletben)