A projekt eredményei

EREDMÉNYEK

  • A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SZAKMAI TANULMÁNYOK, TANANYAGOK ELKÉSZÍTÉSE
  • 4 RÉGIÓBAN 348 FŐ KIKÉPZETT KLÍMAREFERENS
  • EMELT SZINTŰ KÉPZÉS: 20 FŐ REGIONÁLIS KLÍMAREFERENS
  • 5 KIDOLGOZOTT ÉS BEMUTATOTT MINTAPROJEKT
  • A KÉPZÉSBE BEVONT TELEPÜLÉSEK 2,2 MILLIÓ FŐT KÉPVISELNEK
  • TERV A KLÍMAREFERENS HÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSÉRE

A projekt célja:

A régióban élők klímaváltozáshoz való adaptációs képességének növelése, tudatos szintre fejlesztése

Módszertani megközelítés:

˃ tudományos háttérből → gyakorlatias képzés

˃ heterogén önkéntesekből → egységesen felkészült klímareferensek

˃ lelkes résztvevőkből →lkötelezett multiplikátorok

˃ tervezett, módszeres kommunikáció

 

Eredmények:

˃ a témához kapcsolódó szakmai tanulmányok, tananyagok elkészítése

˃ 4 régióban 348 fő kiképzett klímareferens

˃ emelt szintű képzés: 22 fő regionális klímareferens

˃ 5 kidolgozott és bemutatott mintaprojekt

˃ a képzésbe bevont települések 2,2 millió főt képviselnek

˃ terv a klímareferens hálózat további működtetésére

 

Szakmai háttéranyagok:

tanulmányok

˃ oktatási folyamat és tájékoztatási tevékenységek leírása

˃ a nemzetközi szakmai irodalom áttekintése

˃ tanulmány a helyi adaptációs stratégiák kidolgozásához

˃ követendő példák Magyarországról és külföldről (best practice)

˃ vállalt: 4×40 oldal → elkészült: 290 oldal

háttéranyagok

˃ ]oktatócsomagok

˃ képzések módszertani leírása

˃ vállalt: 250 oldal →elkészült: 340 oldal

e-learning tanagyag

˃ a 4 oktatási modul tananyaga

˃ 20 tudáspróba kérdés modulonként

összesen: 160 slide

 

Klímareferens képzés:

Összesen 348 fő sikeres vizsgát tett résztvevő (vállalt: 300 fő):

 

˃ Békéscsaba (18 fő)

˃ Mórahalom (23 fő)

˃ Nagykovácsi (18 fő)

˃ Miskolc (17 fő)

˃ Hódmezővásárhely (21 fő)

˃ endif]Kecskemét (22 fő)

˃ Óbuda (16 fő)

˃ Szentkirály (18 fő)

˃ ]Budapest (16 fő)

˃ ]Eger (27 fő)

˃ Nagykanizsa (10 fő)

˃ Szombathely (11 fő)

˃ Győr (11 fő)

˃ Zalaegerszeg (20 fő)

˃ Budafok 1. (16 fő)

˃ Budafok 2. (15 fő)

˃ Sopron 1. (21 fő)

˃ Sopron 2. (20 fő)

˃ Salgótarján 1. (15 fő)

˃ Salgótarján 2. (13 fő)

 

A klímareferens képzés résztvevői:

˃ önkormányzatnál vagy önkormányzati intézményben dolgozók

˃ állami intézményeknél dolgozók

˃ egyesületek, vállalkozásban dolgozók

˃ diákok, egyéb

 

A képzés oktatói:

˃13 fő, egyetemi oktató, tréner, szakértő

 

Egyéb képzések:

˃ Regionális klímareferens képzés (22 fő, 4 nap)

˃ klímastratégia készítés

˃ nemzetközi példák, gyakorlatok

˃ TEIR, térinformatikai alkalmazások

˃ hazai best practice – terepi séta

˃ pályázatkészítési ismeretek, gyakorlati módszerek

˃ Tudástranszfer konferenciák 2 db (Szentendre, Balatonfüred)

˃ ]cél: lehetőség biztosítása a projekt két programjának résztvevői számára a másik program kölcsönös megismerésére

Egyéb események:

˃ Kick-off meeting

˃ Záró rendezvény

˃ Norvég tanulmányút

˃ 10 fő a WNRI szervezésében: norvég tapasztalatok megismerése

 

Mintaprojektek:

célja:

˃ az ITS-hez illeszkedő klímastratégia-készítés módszertanának kidolgozása

˃ adaptálható legyen a hasonló lélekszámú és méretű települések, régiók részére

a folyamat:

˃ előkészítő találkozó a település vezetőivel

˃ az 5 helyszín felmérése és a helyi igények egyeztetése

˃ a fejezetek kidolgozása

˃ a módszertan adaptálása a helyi viszonyokhoz

˃ prezentáció a megbízó felé

˃ az elkészült tanulmányok átadása

helyszínek:

˃ Szentkirály, Nagykovácsi, Mórahalom, Zalaegerszeg, Miskolc

eredmény:

˃ részletes módszertani útmutató, a stratégiakészítés metodikáját követő mintafejezetekkel,

˃ 5 különböző településtípusra vonatkozóan

˃ összesen: 5×70-130 oldal szakértői anyag

˃ módszertani és eljárási segédlet

elérhető segédanyagok (a pályázatban tett vállaláson felül)

˃ Települési klímastratégia készítési rendszer

˃ Adatbázis és térinformatikai rendszerkezelési ismeretek ingyenesen használható szoftverkörnyezetben

 

A program jövője:

cél: a klímareferens hálózat működtetése

eszközei:

˃ klímareferensi névjegyzék elkészítése

˃ a projekt teljes szakmai anyagához való hozzáférés biztosítása a

www.klimatudatos.hu honlapon

˃ klímastratégia készítéshez kapcsolódó segédanyagok biztosítása

˃ az adott település kérésére online rendelkezésre bocsátás

˃   [endif]szakmai fórum létrehozása és működtetése

˃ hírlevél negyedévente a kiképzett résztvevők részére

˃ projekt honlap fenntartása (további 5 évig)