A projekt céljai

Bevezetés / háttér

A klímaváltozás a klíma, éghajlat tartós és jelentős mértékű megváltozását jelenti, helyi vagy globális szinten. A változás kiterjedhet az átlagos hőmérsékletre, az átlagos csapadékra vagy a széljárásra. Az éghajlatváltozás jelentheti az éghajlat változékonyságának módosulását is. Egy adott klímaváltozás végbemehet akár néhány évtized alatt is. Klímaváltozás történhet a Földön végbemenő természetes folyamatok (pl. a földrészek tektonikus mozgása) következményeként, a bolygót érő külső hatások (pl. változások a Nap sugárzásának erősségében) eredményeképpen, vagy akár emberi tevékenység folytán (pl. az üvegházhatású gázok termelése ilyen emberi tevékenység).

A hétköznapi szóhasználatban a klímaváltozás kifejezés gyakran az éghajlat napjainkban végbemenő változására utal. A napjainkban tapasztalható klímaváltozás a globális felmelegedés, amelyhez az emberi tevékenység jelentősen hozzájárul és felgyorsítja azt. A természetben mind a hidegebb éghajlattal járó glaciálisok, mind a felmelegedési (interglaciális) éghajlati folyamatok évezredek alatt mennek végbe, míg az emberi tevékenység kevesebb, mint 150 év alatt jelentős mértékben felgyorsította a globális felmelegedést. A klímakutatók szerint, ha az emberi tevékenység fel tudta gyorsítani a klímaváltozást, akkor le is tudja lassítani azt. A globális felmelegedés lelassítása érdekében számos dolgot tehetünk, amelyek közül a legfontosabbak az erdőtelepítés, a fosszilis energia (szén, kőolaj, földgáz) megújuló energiával történő helyettesítése, az energiahatékonyság növelése, a műtrágyahasználat kiváltása a mezőgazdaságban, a tömegközlekedés előtérbe helyezése vagy éppen a lokalizáció (helyben megtermelt áruk helyben történő értékesítése) is.

A projekt

 • Tevékenységünk a társadalom egészét érintő, klímaváltozás okozta problémákra hívja fel a figyelmet, ám a megoldásra is rámutat azzal, hogy követésre méltó értékeket közvetít, szemléletváltásra ösztönöz, társadalmilag hasznosabb gondolkodás és életmód elfogadására buzdít.
 • A célcsoport(ok) nézőpont váltásával elindítunk egy tanulási folyamatot, amely eredményeként felismerhetővé válnak az éghajlatváltozás hatásai, a jövőben esetlegesen felmerülő problémák sora. Ezek megismeréséhez bemutatjuk az okokat, napra kész információkat közvetítünk, oktató anyagainkkal, olyan széleskörű tudásbázishoz juttatjuk a célcsoport(ok) tagjait, amely tudás segítségével nő a klímaváltozás témája iránti fogékonyságuk, erősödik klímatudatosságuk, fejlődik a megelőzési és az alkalmazkodási képességük.
 • A projekt kimenetei biztosítják egy szakmai, szakértői hálózat felkészítését és alkalmasságát a helyi, térségi feladatok felismerésére és a helyi térségi tervekbe való beépítésükre, illetve az egyéni, családi alkalmazkodóképesség fejlesztésére is módszertani segítséget biztosít.
 • Magyarországon a legfőbb problémát az jelenti, hogy a klímakitettség reális veszélyének mibenlétét, illetve a tennivalókat és azok társadalmasításának feladatait és megoldásait kevésbé ismeri még a szakemberek többsége is. A széles lakosság pedig gyakorlatilag tájékozatlan.

Cél

Célunk oktató tananyagainkkal, országosan megszervezett oktatásainkkal, kommunikációnkkal elősegíteni a klímaváltozásnak való kitettség felmérését és helyi adaptációs stratégiák elkészítését. Cél továbbá, hogy a klímaváltozás okozta probléma a figyelem központjába kerüljön, mutasson rá a megoldásokra, követésre méltó értékeket közvetítsen, ösztönözzön szemléletváltásra, buzdítson egy társadalmilag hasznosabb gondolkodásra, életmódváltásra.

Tervezett eredmények

 • a probléma folyamatosan és országos szinten azonosítható, felismerhető, megérthető lesz
 • a klímaváltozás miatti veszély beláthatóvá válik, a következmények családi szintre lebonthatók lesznek
 • konkrét helyi, kistérségi cselekvési programok születnek
 • a probléma iránt érdeklődők és szkeptikusok egzakt ismeretekhez jutnak
 • együttműködő szakmai és társadalmi, civil kapcsolatok születnek
 • létrejön egy a feladatokat folyamatosan kezelő szakmai, kommunikációs hálózat

Résztvevők (300 fő)

 • nagyobb önkormányzatok építési, településfejlesztési, területrendezési, településüzemeltetési osztályainak felsőfokú végzettségű dolgozói
 • pedagógusok, oktatók és tudásformálók
 • vidéki, elmaradott térségek, gazdálkodói, vállalkozói, civil szervezetei

A legeredményesebb 20 résztvevő további 4 napos képzés során Regionális Klíma Referenssé válik.