A projekt bemutatása

Nemzeti klímaadaptációs hálózat kialakítása projekt (CLIM-NET/HUN)

A nemzeti klímaadaptációs hálózat kialakításának célja, hogy növelje az ismereteket és szaktudást a klímaváltozás hatásait előidéző kitettségről helyi szinten, valamint kialakítson egy, a helyi klímaadaptációval foglalkozó szakembereket összegyűjtő hálózatot, amely modellként is szolgálhat.

Ez a szakemberekből álló hálózat segítséget nyújthat a helyi önkormányzatok és hatóságok számára, hogy beépítsék a klímaváltozással kapcsolatos teendőket a jövőbeli terület- és településfejlesztési tervekbe. A projekt egy képzési programot valósít meg helyi önkormányzatok, döntéshozók és érdekcsoportok képviselői számára a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás témakörében. A képzésen a következő országrészek helyi és kistérségi szakemberei vesznek részt: Észak-Magyarország, Nyugat-Dunántúl, Dél-Alföld, és Közép-Magyarország nyugati része (beleértve Budapest budai oldalát.)

A projektcsapat módszertant dolgoz ki a rendelkezésre álló hazai és nemzetközi irodalom és jó példák tanulmányozása alapján, összeállítja a képzéshez szükséges tananyagot és tankönyveket, valamint kommunikációs stratégiát annak érdekében, hogy javítsa a helyi lakosság klímaváltozással kapcsolatos ismereteit.

A projekt szakértői egy komplex képzési programot hajtanak végre a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról, beleértve a pénzügyi, jogi, és szakpolitikai eszközök ismertetését is. Az itt kidolgozott kézikönyv részletes útmutatást fog adni ahhoz, hogy miképp lehet integrálni a klímaadaptációs szempontokat a helyi területi tervezési stratégiákba. A képzési program elősegíti az országos klímaszakértői hálózat létrehozását, amely hozzájárul majd a helyi alkalmazkodó képesség és klímaváltozással szembeni ellenálló képesség növeléséhez.

A projekt izlandi, liechtensteini és norvégiai támogatásból valósul meg.

Program: HU04 Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Felhívás: C2 – Helyi adaptációs kapacitásfejlesztés

Projekt: C2-2 Nemzeti klímaadaptációs hálózat kialakítása

Projektkód: CLIM-NET/HUN

Projektgazda: Dipol Humánpolitikai Intézet Kft.

Partnerek: Atrois Training & Consulting Kft, Nemzeti Környezetügyi Intézet, Wessling Hungary Kft., Vestlandsforsking Nyugat-norvégiai Kutatóintézet (WNRI)

A projekt megvalósításának időszaka: 2015. május – 2016. április

Elnyert támogatás: 669 876 EUR

A támogatás forrása: EGT Alap

Projekt szerződés azonosítója és dátuma: EEA C2-2 2015. június 24.

 

A programon belül, hasonló célokkal egy másik projekt-csapat képzései is megvalósulnak.

Bővebb információ: www.klimavalasz.hu