A projekt finanszírozói

 

Az EGT Alap

Az EGT Alap Norvégia, Izland és Liechtenstein, mint donor országok által létrehozott finanszírozási mechanizmus. A donor országok az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai, azonban nem tagjai az Európai Uniónak. Ennek következtében nem járulnak hozzá pénzügyileg az EU közös politikáihoz, viszont az Európai Gazdasági Térség országai közti különbségek kiegyenlítését a szolidaritás jegyében e külön támogatási alapokkal segítik.

Az EGT Alap átfogó céljai a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a kétoldalú kapcsolatok erősítése a donor országok és a kedvezményezett országok között. Az Alap kedvezményezett országai az EU-hoz 2004 óta csatlakozott 12 tagállam, köztük Magyarország, továbbá támogatásban részesül Görögország, Spanyolország és Portugália is.

Az EGT Alap keretében a kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez a norvég, izlandi, liechtensteini szervezetekkel való együttműködés, tapasztalatcsere, tudástranszfer egyaránt hozzájárulhat.

Az Alapot más néven EGT Finanszírozási Mechanizmusnak nevezik. Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselői 2011. október 12-én írták alá Magyarországgal azokat a mintegy 40 milliárd forint felhasználását lehetővé tevő Együttműködési Megállapodásokat (Memorandum of Understanding), ami alapján a finanszírozás történik a 2009-2014-es támogatási időszakban. A 2009-2014-es időszak – nevével ellentétben – 2014-ben még távolról sem zárul le. A hosszas tárgyalási és előkészítési folyamatokat követően a pályázati felhívások meghirdetése 2013-ban kezdődik el. A nyertes projektek megvalósítási időszaka 2016. április 30-ig tarthat.

Magyarország a donor országokkal közösen hét olyan területet határozott meg, amelyek fejlesztéséhez a donorok hozzá kívánnak járulni. Ezeket a területeket programterületeknek nevezik, melyekért felelős Program Operátorok szintén kijelölésre kerültek az Együttműködési Megállapodásokban. Az EGT Alap által támogatott hét programterület a következő: Energiahatékonyság, Megújuló energia, Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, Civil szervezetek támogatása, Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, Kulturális és természeti örökség megőrzése, Ösztöndíjak.

Forrás: www.norvegalap.hu

eeg