.

Az EGT Alap HU04 – programterület, C2 – Helyi adaptációs kapacitásfejlesztési alprogram kiírás keretében benyújtott „Nemzeti-alkalmazkodási hálózat kialakítása” című pályázat nemzetközi projekt első hivatalos eseményeként, csaknem másfél év előkészítő munka lezárásaként, és a konkrét projekt kezdeteként 2015. június 24-én tartotta meg nyitó rendezvényét a Dipol Konzorcium – az Atrois Kft.és a Dipol Intézet, valamint a NEKI (július 1-től Herman Ottó Intézet) és a Wessling Hungary Kft. által alakított szövetség.

A projekt izlandi, liechtensteini és norvég támogatásból valósul meg az elkövetkező egy év folyamán. Fő célja a magyarországi önkormányzatok döntéshozóinak, a tudásformáló helyi szervezetek munkatársainak, és a civil szervezetek képviselőinek felkészítése a klímaváltozásra, annak várható hatásaira az ország különböző régióiban, valamint az adott települések sajátosságait és anyagi lehetőségeit szem előtt tartó megoldások, együttműködések kialakításának elősegítése.

A nyitó rendezvénynek a projekt kiírója, és annak ellenőrzésével megbízott nemzetközi környezetvédelmi szervezete, a Regional Environmental Center (továbbiakban: REC) szentendrei központjában adott otthont.

Az eseményt a projektgazda, Dr. Fegyveres Fiskál Gábor nyitotta meg, köszöntve a megjelenteket. Kiemelte azt a felelősséget és elkötelezettséget, amellyel a Dipol Konzorcium nekikezd az egyéves feladatnak.

A projektgazda üdvözlő szavai után a REC ügyvezető igazgató asszonya, Bonfertné Szigeti Márta köszöntötte a résztvevőket. Bemutatta a több mint 20 éves múltra visszatekintő szervezetüket, környezetvédelmi eredményeiket.

Ezután Bálint Judit EGT Alap program menedzser a projekt kereteiről, céljáról, és az elvárásokról szóló prezentációja követett. A szakmai támogatást és a környezetformáló gyakorlatot felvonultató Hermann Ottó Intézet osztályvezetője, Riesz Lóránt folytatta az előadások sorát: a klímaváltozás látható és érzékelhető jeleiről és az ezekből fakadó rövid- és hosszú távú problémákról szólt. Kihangsúlyozta, hogy hatásos megoldására csak abban az esetben van esély, ha közös elhatározással és egységes elképzelésekkel vesszük fel a harcot a kialakult helyzet hatásaival.

Az elgondolkodtató előadást követően Dr. Forgó Gábor, az Atrois Kft. ügyvezető igazgatója ismertette az egyéves projekt konkrét lépéseit, a konzorcium előtt álló feladatokat, és azokat az elvárt eredményeket, amelyeket a donor országok megfogalmaztak a pályázat nyerteseivel szemben.

A pályázat végrehajtása során két fő tevékenység jól elkülöníthető egymástól, mégis egy egységet képeznek: egyrészt a klímaváltozásra való felkészítő előadások, tréningek megtartása a feladat 10 megyében, másrészt az elméletek és a működő gyakorlat adaptálása a kijelölt régiókban.

A megjelent vendégek – az előadásokkal kapcsolatos szakmai kérdéseit megelőzően – a konzorciumi tagok bemutatkozását hallgathatták meg. A képviselők röviden bemutatták cégüket, szervezetüket és ismertették a projektben vállalt feladataikat.

89233dc0eb

Forrás: Dipol

Facebook Comments